fundusz europejski

Operacja pn. „Miejsce odpoczynku dla turystów w gminie Jasień”
mająca na celu Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie miejsca odpoczynku dla turystów w gminie Jasień”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nazwa operacji: „Miejsce odpoczynku dla turystów w gminie Jasień”

Umowa o przyznaniu pomocy: Nr 00284-6935-UM0410495/18 z dnia 19 grudnia 2018r.

Nazwa działania/poddziałania/typ operacji: “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER + objętego Programem” w zakresie / zakresach : „Budowa lub Przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.”

Cel operacji:
Wartość wskaźnika do osiągnięcia:
– Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – szt. 1
– Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury- szt 1

Wartość inwestycji: 67 891,11 zł
Dofinansowanie: 43 199,00 zł
Termin realizacji: 2019r