„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jasień mająca na celu rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jasień poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Jasień, sieci wodociągowej w m. Zabłocie oraz budowę oczyszczalni przydomowej w m. Jaryszów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

tablica informacyjna