BURMISTRZ JASIENIA ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2024 roku
Wnioski przyjmowane będą od dnia 27.06.2024 r.  do 15.07.2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania
więcej informacji na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Jasieniu: https://bip.jasien.pl/205/Gospodarka_sciekowa/
plakat informacyjny