baner euroregion

Projekt pn.: “Polsko-Niemiecki Tydzień Seniora ” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.

Projekt ” Polnisch-Deutsche Seniorenwoche ” ist von Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen
Kleinprojektefonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 und von staatlichen Mittel finanziert.

CEL PROJEKTU: Wzmocnienie współpracy partnerskiej w zakresie integracji osób starszych w rejonie transgranicznym.
PROJEKTZIEL: Stärkung der Partnerzusammenarbeit im Bereich der Integration älterer Menschen in der Grenzregion.

Beneficjent: Gmina Jasień/ Name des KPF – Begünstigen: Gemeinde Jasień

Partner projektu – Gmina Spreeatal/ Projektpartner – Spreeatal Gemeinde
Kwota dofinansowania/ Kofinanzierungsbetrag – 3847,43 euro
Wniosek nr / Projekt-Nr ERN-PL-17-17.08.23-315

 

W ramach nawiązanej współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Jasień a gminą Spreeatal oboje partnerzy zgodnie stwierdziły, że mają wspólne potrzeby i wspólne plany na rozwój partnerstwa. Pierwszym pomysłem były zajęcia dla Seniorów. W gminie Jasień i gminie Spreetal istnieje zapotrzebowanie na współprace seniorów ,zajęcia, które będą miały na celu poznanie miejscowych zwyczajów. Obie strony wyraziły chęć napisania wspólnego projektu.
Podczas wspólnych spotkań organizacyjnych partnerzy zaplanowali projekt pn: Polsko- Niemiecki Tydzień Seniora. Pomysł warsztatów, przyjął się dużym uznaniem. Pragniemy pokazać inicjatywę spotkań dla grupy Seniorów, którzy po obu stronach granicy potwierdzili chęć udziału. W ramach projektu zaplanowano cykl dwóch jednodniowych(po 5 godz dziennie) warsztatów dla seniorów. Warsztaty odbędą się w 10.2017r. i obejmą:
1. Naukę makijażu z metamorfozą i sesję zdjęciową. Cała grupa bierze udział w warsztatach ale do wystawy zostanie wybranych tylko 10 osób (5 z Polski i 5 z Niemiec) najlepszych metamorfoz(kobiet i mężczyzn). Wśród najlepszych metamorfoz przewidziane są dwa sceniczne dla mężczyzn(np. dziadek Mikołaj) 2. Warsztaty z rękodzieła przewidziano dla całej grupy projektowej (po 20 z Polski i Niemiec). Na zajęciach wykonana zostanie biżuteria z zamka błyskawicznego dla kobiet i mężczyzn. Na zakończenie zaplanowano bal, na którym zaprezentowane zostaną portrety. Termin balu przewiduje się w październiku 2017r.(8 godz). W trakcie balu przewiduje się pogawędki na temat wspólnych doświadczeń, poczęstunek i wspólna zabawa.

Jasień, 2017