W dniu 7 lutego 2019 r. odbył się drugi odbiór prac budowlanych związanych z realizacja projektu pn. „Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyczną, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i część Okrzei”

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Wykonawcy: Henryk Jung, Piotr Ciechanowicz – członkowie zarządu TANDEM Sp. z o.o., Tomasz Dziok – Kierownik budowy, Mateusz Bogój – Kierownik Projektu, Przedstawiciele Zamawiającego: Tomasz Pełka – Prezes Zarządu Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., Maciej Witkowski – Z-ca Prezesa Zakładu Komunalnego w Jasieniu, Tomasz Tatarek – Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Jasieniu: Andrzej Kamyszek – Burmistrz Jasienia, Tomasz Bańbura – Inspektora ds. Infrastruktury Technicznej

Wg dokumentacji odbiorowej od 28.11.2018 r. do 07.02.2019 r. wybudowano 1,443 km sieci kanalizacyjnej. Łącznie od początku inwestycji wykonano 2,723 km sieci kanalizacyjne. W następnym etapie prowadzone będą prace ziemne, montażowe oraz przede wszystkim odtworzenia nawierzchni.
Przedstawione prace zostały wykonane prawidłowo.

Inwestycja realizowana jest przez Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa i jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

logotyp Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Galeria zdjęć: Sieć kanalizacyjna – kontynuacja projektu finansowanego z RPO Lubuskie -2020 Drugi odbiór częściowy.