Jest nam niezmiernie miło poinformować,
iż nasz wniosek złożony w ramach naboru wniosków o udzielenie grantu w projekcie pt. „Dostępny samorząd – granty”,
został oceniony przez Komisję Oceny Wniosków pozytywnie.
Zarząd PFRON podjął decyzję o udzieleniu grantu w wysokości
250 000,00 zł na realizację zadania pn.
„Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Jasieniu” W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania: wymiana nawierzchni z płytek ceramicznych przed wejściem do budynku na powierzchnię antypoślizgową, wymiana posadzki w wiatrołapie i na klatce schodowej na powierzchnię antypoślizgową, wykonanie oznaczeń fakturowych i wizualnych oraz wymianę poręczy i balustrad, zaplanowano wykonanie serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zgodności z normą WCAG 2.1 (Spełnienie wymogów prawa w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1A)
z możliwością potwierdzenia profesjonalnym Audytem
zaplanowano zakup wysokokontrastowego panelu multimedialnego wraz z komputerem
do wyświetlania informacji w holu głównym urzędu (telewizor oled 55 cali oraz komputer

dostępny samorząd