GMINA JASIEŃ realizuje projekt pn.:„Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Jasieniu”
Zadanie realizowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:
– wymiana nawierzchni z płytek ceramicznych przed wejściem do budynku na powierzchnię antypoślizgową,
– wymiana posadzki w wiatrołapie i na klatce schodowej na powierzchnię antypoślizgową,
– wykonanie oznaczeń fakturowych i wizualnych oraz wymianę poręczy
i balustrad,
– zaplanowano wykonanie serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zgodności z normą WCAG 2.1 (Spełnienie wymogów prawa w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1A)
z możliwością potwierdzenia profesjonalnym Audytem,
– zaplanowano zakup wysokokontrastowego panelu multimedialnego wraz
z komputerem do wyświetlania informacji w holu głównym urzędu (telewizor oled 55 cali oraz komputer).
Całkowita wartość projektu: 300.690,00 zł
Kwota grantu: 250.000,00 zł

dostępny samorząd