Dnia 21 listopada 2022r. odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji pn” TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JASIENIU: PRZEDSZKOLA PRZY ULICY OGRODOWEJ 7 I URZEDU MIASTA, PRZY UL. XX LECIA 20″.

W uroczystości uczestniczyli: Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz Senator Robert Dowhan. Uroczystość rozpoczęto od uroczystego przecięcia wstęgi w Przedszkole Samorządowe “Plastuś” w Jasieniu przez Burmistrza Jasienia Andrzeja Kamyszka, Marszałek Panią Elżbietę Annę Polak, Senatora Pana Roberta Dowhana, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jasieniu Pana Zbigniewa Walczaka, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Panią Bugumiłę Gudzowską oraz wykonawcę zadania Pana Michała Sobierajskiego. Uroczystość uświetniły występy naszych wspaniałych przedszkolaków. Po części artystycznej Burmistrz oprowadził Panią Marszałek oraz Pana Senatora po terenie przedszkola, następnie udano się na dalszą część uroczystości do Urzędu Miejskiego w Jasieniu.