W dniu 14 września 2020 r. Burmistrz Jasienia podpisał z firmą WINDPOLDŹWIG Sp. z o.o. z Zielonej Góry umowę na realizację zadania Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Jasieniu przy ul. Okrzei 5-7, dz. nr 405. Wykonawca ma za zadanie: wykonanie prac budowlanych na budynku ośrodka zdrowia oraz zakup i montaż nowej windy przy ośrodku zdrowia.

logotyp PFRON