Operacja pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Budowlanych w Jasieniu” mająca na celu rozwój infrastruktury
rekreacyjnej na terenie Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” poprzez budowę placu
zabaw w Jasieniu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wsparcie dlarozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość wskaźników do osiągnięcia w związku z realizowaną operacją:
· Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej – 1 sztuka;
· Liczba osób korzystających ze wspartych usług / infrastruktury – 60 osób.

Umowa o przyznaniu pomocy: Nr 00025-6935-UM0410159/17 z dnia 19 lutego 2018r.
Wartość inwestycji: 199 999,99 zł.
Dofinansowanie: 76 355,00 zł.
Termin realizacji: 2018 rok.

 

fundusz europejski