Inwestycja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – budowa drogi gminnej nr 101201F.
Budowa tej drogi zapewni mieszkańcom bezpieczny i komfortowy dojazdu do zabudowy mieszkaniowej.
Już w październiku “nowa ulica Akacjowa” ma zostać przekazana do użytku.
Wszystko dzięki staraniom Burmistrza Andrzej Kamyszek