Kolejna z inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to budowa drogi gminnej nr 101201F (ul. Akacjowa w Jasieniu).
Celem tej inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego i komfortowego dojazdu do zabudowy mieszkaniowej okolicznym mieszkańcom.
Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi gminnej nr 101201F – ul. Akacjowa o długości 393,15 m.
Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 5.10.2023.