W dniu dzisiejszym Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Agnieszki Woźniak, zawarł umowę z Wykonawcą: Firmą Tomasz Duczmal Pomoc Drogowa z Lubska na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 001911F w m. Roztoki, gmina Jasień”.
Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Prace rozpoczną się niebawem, a już w listopadzie br. mieszkańcy miejscowości Roztoki będą mogli cieszyć się z długo wyczekiwanej drogi.

 

podpisanie umowy