MAMY TO!!! 💪💪💪
WSPANIAŁA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW WSI ROZTOKI
Zaangażowanie i starania Burmistrza Jasienia Andrzeja Kamyszka odnoszą kolejny sukces. Otrzymaliśmy informację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o zakwalifikowaniu do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 001911F w m. Roztoki, gmina Jasień”.
Wartość inwestycji ogółem: 2.954.650,37 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.559.309,00 zł.
Długo wyczekiwana przez mieszkańców droga doczeka się realizacji jeszcze w tym roku. Konieczność wykonania inwestycji przedstawia poniższa dokumentacja fotograficzna odzwierciedlająca aktualny stan drogi.