Na terenie Gminy Jasień trwają obecnie prace przy budowie i rozbudowie dróg.
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizowana jest inwestycja “Budowa Drogi Gminnej 001911F” w miejscowości Roztoki- Gmina Jasień.
Zakres prac obejmuje budowę głównego odcinka drogi gminnej o długości ok. 610 m, boczne wloty tej drogi (ok. 112 m) oraz przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1087F.
Prace postępują zgodnie z harmonogramem, planowany termin ich zakończenia to 25.10.2023.