Inwestycja na którą mieszkańcy sołectwa Roztoki czekali bardzo długo.
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizowane jest zadanie “Budowa Drogi Gminnej 001911F” w miejscowości Roztoki- Gmina Jasień.
Zakres prac obejmuje budowę głównego odcinka drogi gminnej, boczne wloty tej drogi oraz przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową.
To dzięki zaangażowaniu i staraniom Burmistrza Andrzej Kamyszek Gmina Jasień otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania.
Prace postępują zgodnie z harmonogramem, planowany termin ich zakończenia to październik 2023