Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z podpisanym 30.09.2022 r. aneksem do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, udostępnia aktualne dane o wdrażaniu Programu (stan na 29.09.2023 r.)

GMINA JASIEŃ:
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.] : 111
Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]:100
Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy: 1 081 776,02 zł
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]: 60