Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z zawartym Porozumieniem / aneksem do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze przekazuje aktualne dane (stan na 31.03.2024)

GMINA JASIEŃ:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.] : 123
Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]:109
Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy: 1 408 585,99
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]: 65