główny obszar treści menu główne

POMOC UKRAINIE

 
Materiały graficzne dla uchodźców z Ukrainy. Grafiki i ulotki, opracowane przez MF i KAS, dotyczą tematu legalnej pracy:
 

Załączniki

22.03.2022

Ulotki informacyjne

Zaktualizowane ulotki informacyjne dla obywateli Ukrainy, który przybył do Polski od 24 lutego 2022 r. z terytorium Ukrainy:
 

Załączniki

Poniżej link do poradnika wideo, "Proces rejestracji obywatela Ukrainy, który przybył do Polski od 24 lutego 2022 r. z terytorium Ukrainy"
 
 
Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy 
i Ukraińców mieszkających w Polsce
Комунікація для біженців війни з України та українців, які проживають в Польщі 
W związku z rosnącym napływem  na terytorium RP uchodźców wojennych             z terenów broniącej się przed inwazją rosyjską Ukrainy, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż  do dyspozycji wszystkich osób  przebywających              w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U.    z 2021 r. poz. 945, dalej: „ustawa”).
Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie  ponieść  kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Oferta systemu nieodpłatnej pomocy dostępna  jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim, jednak można skorzystać z wizyty        w punkcie w asyście tłumacza, jak również uzyskać poradę prawną z użyciem środków porozumiewania się na odległość.
Szczegółowe informacje o systemie  nieodpłatnej  pomocy znajdują się  w  informatorze,  który  zawiera  podstawowe  dane o  sposobie uzyskania pomocy.
У зв’язку зі зростанням напливу біженців від війни на територію Республіки Польща з України, яка захищається від російського вторгнення, Міністерство Юстиції Польщі зазначає, що до диспозицї всіх осіб перебуваючих в Польщі, в тим також іноземців, залишається система безоплатної допомоги, яка діє відповідно до Закону від 5 серпня 2015 р. про безоплатну правову допомогу, безоплатні консульації громадянські і правової освіти (Вісник законів 2021 року, ст. 945, далі: «Закон»). Кожен, хто не може оплатити витрати на оплачувану юридичну допомогу, має право на допомогу.
Очевидно, що пропозиція безкоштовної системи доступна в першу чергу людям, які володіють польською мовою. Однак не суперечить положенням Закону відвідування пункту за допомогою перекладача, а також надання консультацій за допомогою засобів дистанційного зв’язку. Наразі Міністерство Юстиції Польщі збирає інформацію про наявність послуг безкоштовної допомоги українською, російською та англійською мовами у всіх пунктах допомоги, працює над можливістю збільшення робочого часу спеціаліста у сфері прав іноземців у пунктах безоплатної допомоги. Детальну інформацію про систему безкоштовної допомоги можна знайти в інформаційному буклеті, який містить основні відомості про те, як отримати допомогу.
 
 
 
07.03.2022

Zaproszenie na spotkanie

 
 
Burmistrz Jasienia serdecznie zaprasza na spotkanie
osoby, które przybyły do Gminy Jasień z Ukrainy
po dniu 24.02.2022r.
 
Miejsce spotkań:
  • 9 marca 2022r. godz. 16.00 Szkoła Podstawowa w Wicinie,
  • 10 marca 2022r. godz. 16.00 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu.
 
Мер міста Ясеня сердечно запрошує на зустріч людей,які приїхали до нашого міста Ясень з України після дня 24.02.2022.
Зустріч відбудеться:
 
  • 9 березня 2022р.16.00 годині в школі у селі Вітіні.
  • 10 березня 2022р.16.00 годині в будинку культури в місті Ясень.
Zaproszenie na spotkanie
Apel do ludzi dobrej woli!
Uruchomiliśmy konto bankowe w ramach wsparcia uchodźców z Ukrainy.
Wpłat można dokonywać na konto bankowe:
Caritas 07 1020 5402 0000 0702 0020 5716 z dopiskiem "Pomoc Ukrainie Jasień" do dnia 30.04.2022r.
Nie bądźmy obojętni!
Zebrane środki przeznaczone zostaną dla uchodźców zamieszkujących na terenie Gminy Jasień.
 
Konto Bankowe
 
28.02.2022

POMOC FINANSOWA DLA UKRAINY!

Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć pomoc dla Ukrainy w formie finansowej to zbiórkę pieniędzy na ten cel prowadzą:
 
PCK nr konta: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060, z dopiskiem „UKRAINA”. CARITAS. Specjalny formularz wpłaty dostępny jest na stronie www.caritas.pl.
 
Można również dokonać bezpośredniego przelewu na konto Nr: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384, z dopiskiem „UKRAINA”. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.
Podobnie jak w przypadku Caritas, środki można wpłacić online za pomocą formularza dostępnego na stronie https://pcpm.org.pl/ukraina.
 
Można również dokonać bezpośredniej wpłaty na rachunek  o numerze: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001, z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy” oraz: Fundacja PKO Banku Polskiego
Tytuł: „Wpłata na pomoc dla Ukrainy” Nr konta: 47 1020 1068 0000 1002 0172 3014.
 
Podajemy link do ewentualnej weryfikacji podanych danych:
 
Jeżeli na terenie gminy są osoby, które przyjęły uchodźców z Ukrainy, a osoby te nie zgłosiły się do punktów Relokacyjnych w Gorzowie Wlkp. lub Zielonej Górze, to może ten fakt zgłosić do Urzędu Miejskiego w Jasieniu. Każda taka osoba przejdzie procedurę rejestracyjną, zgłoszona zostanie do LUW i jej pobyt zostanie zalegalizowany.
 
Jeżeli otrzymacie Państwo informację, że Wasza rodzina lub znajomi z Ukrainy, na których czekacie, przez pomyłkę wysiedli w innym mieście – to mogą zgłosić się do najbliższego Posterunku/Komisariatu Policji, jednostki Straży Granicznej, Służby Celnej – wszystkie te służby udzielą im niezbędnej pomocy!
 
 
Jeżeli ktoś przyjął uchodźców, a teraz z różnych względów nie może lub nie chce dłużej ich gościć, to może ten fakt zgłosić do Urzędu Miejskiegob  w Jasieniu. Problem ten zostanie zgłoszony do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, a osoby te zostaną przetransportowane do ośrodków z którymi Urząd ma podpisane umowy.
 
UWAGA!!!
 
Za uchodźcę uważane są tylko te osoby, które wjechały na terytorium RP po 24.02.2022 r. czyli po agresji Rosji na Ukrainę.
 
apel do mieszkańców
28.02.2022

KOMUNIKAT DOT. UCHODŹCÓW

W sprawie pomocy dla uchodźców należy dzwonić na całodobową Infolinię pod numery telefonów:
 
+48 95 785 18 59 (Lubuski Urząd Wojewódzki)
+48 47 721 75 75 (ogólnokrajowa)
adres e-m@il: e-mail
 
UWAGA !!!
 
Osoby z Ukrainy, które przyjeżdżają, a nie przeszły punktu relokacyjnego, muszą się zgłosić do punktu informacyjnego czynnego od godz.7:00-24:00 na dworcu PKS w Gorzowie lub punktu na dworcu PKP w Zielonej Górze.  
Dla osób które nie mają możliwości dotarcia do punktów zorganizowany zostanie transport z Urzędu. W celu otrzymania takiej pomocy prosimy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Jasieniu, ul. XX – Lecia 20 (pok. 101) lub dzwonić pod nr telefonu: nr.tel. 68 457-88-77, 66332183.
 
Osoby które zgłoszą się do punktu informacyjnego otrzymają potwierdzenie, że ich pobyt jest legalny. Następnie otrzymają informacje o zakwaterowaniu i zapewnione zostanie wyżywienie.
Jeżeli osoby jadące z Ukrainy chcą wcześniej uzyskać informacje o zakwaterowaniu mogą napisać mail na adres:
relokacja~@~lubuskie~.~uw~.~gov~.~pl
Należy napisać do jakiej miejscowości osoby jadą, ile osób, dane personalne.
Gdzie przekroczyły granicę.
W mailu zwrotnym przyjdzie informacja, dotycząca noclegu i dalsza instrukcja lub dzwonić pod nr infolinii +48 95 785 18 59 lub +48 47 721 75 75 oba numery czynne 24 godziny.
 
Wszelkie informacje dotyczące pomocy Ukrainie będziemy na bieżąco umieszczać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jasieniu – www.jasien.com.pl (zakładka pomoc Ukrainie), Facebooku – Gmina Jasień oraz na tablicach informacyjnych.
 
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712