główny obszar treści menu główne

POMOC UKRAINIE

Komunikat - dotyczy pomocy prawnej

Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy 
i Ukraińców mieszkających w Polsce
Комунікація для біженців війни з України та українців, які проживають в Польщі 
W związku z rosnącym napływem  na terytorium RP uchodźców wojennych             z terenów broniącej się przed inwazją rosyjską Ukrainy, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż  do dyspozycji wszystkich osób  przebywających              w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U.    z 2021 r. poz. 945, dalej: „ustawa”).
Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie  ponieść  kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Oferta systemu nieodpłatnej pomocy dostępna  jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim, jednak można skorzystać z wizyty        w punkcie w asyście tłumacza, jak również uzyskać poradę prawną z użyciem środków porozumiewania się na odległość.
Szczegółowe informacje o systemie  nieodpłatnej  pomocy znajdują się  w  informatorze,  który  zawiera  podstawowe  dane o  sposobie uzyskania pomocy.
У зв’язку зі зростанням напливу біженців від війни на територію Республіки Польща з України, яка захищається від російського вторгнення, Міністерство Юстиції Польщі зазначає, що до диспозицї всіх осіб перебуваючих в Польщі, в тим також іноземців, залишається система безоплатної допомоги, яка діє відповідно до Закону від 5 серпня 2015 р. про безоплатну правову допомогу, безоплатні консульації громадянські і правової освіти (Вісник законів 2021 року, ст. 945, далі: «Закон»). Кожен, хто не може оплатити витрати на оплачувану юридичну допомогу, має право на допомогу.
Очевидно, що пропозиція безкоштовної системи доступна в першу чергу людям, які володіють польською мовою. Однак не суперечить положенням Закону відвідування пункту за допомогою перекладача, а також надання консультацій за допомогою засобів дистанційного зв’язку. Наразі Міністерство Юстиції Польщі збирає інформацію про наявність послуг безкоштовної допомоги українською, російською та англійською мовами у всіх пунктах допомоги, працює над можливістю збільшення робочого часу спеціаліста у сфері прав іноземців у пунктах безоплатної допомоги. Детальну інформацію про систему безкоштовної допомоги можна знайти в інформаційному буклеті, який містить основні відомості про те, як отримати допомогу.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 08.03.2022
  • Autor:Administrator
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712