główny obszar treści menu główne

POMOC UKRAINIE

POMOC FINANSOWA DLA UKRAINY!

Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć pomoc dla Ukrainy w formie finansowej to zbiórkę pieniędzy na ten cel prowadzą:
 
PCK nr konta: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060, z dopiskiem „UKRAINA”. CARITAS. Specjalny formularz wpłaty dostępny jest na stronie www.caritas.pl.
 
Można również dokonać bezpośredniego przelewu na konto Nr: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384, z dopiskiem „UKRAINA”. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.
Podobnie jak w przypadku Caritas, środki można wpłacić online za pomocą formularza dostępnego na stronie https://pcpm.org.pl/ukraina.
 
Można również dokonać bezpośredniej wpłaty na rachunek  o numerze: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001, z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy” oraz: Fundacja PKO Banku Polskiego
Tytuł: „Wpłata na pomoc dla Ukrainy” Nr konta: 47 1020 1068 0000 1002 0172 3014.
 
Podajemy link do ewentualnej weryfikacji podanych danych:
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 28.02.2022
  • Autor:Administrator
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712