główny obszar treści menu główne

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jasień

24.11.2021

Informacja o dofinansowaniu

 
                                                                                                                                       
 
           
                „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
 
                                            Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
 
Operacja pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jasień mająca na celu rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jasień poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Jasień, sieci wodociągowej w m. Zabłocie oraz budowę oczyszczalni przydomowej w m. Jaryszów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
 
W dniu 2 września 2021 r. odbył się odbiór końcowy Inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Jasień obejmująca ul. Sienkiewicza, Porzeczkową, Żurawią, Kruczą, Lipową i Leśną. Inwestorem zadania jest Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu. Wykonawcą inwestycji była firma KANWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. W ramach inwestycji wybudowano 1.559,12mb sieci kanalizacyjnej. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jasień" związanego z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Po odbiorze końcowym Inwestor tzn. Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu musi zgłosić zakończenie inwestycji do Nadzoru Budowlanego w Żarach w celu otrzymania pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacyjnej. Po otrzymaniu pozwolenia poinformujemy mieszkańców ww. ulic w Jasieniu o możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Zakończenie Kanalizacja

W dniu 26.02.2021 r. Prezes Zarządu Tomasz Pełka oraz Z-ca Prezesa Zarządu Maciej Witkowski Zakładu Komunalnego w Jasieniu podpisali kolejną już czwartą umowę na realizację robót budowlanych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jasień" związanego z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Inwestycja dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Jasień obejmująca ul. Sienkiewicza, Porzeczkową, Żurawią, Kruczą, Lipową i Leśną. Wykonawcą zadania będzie firma KANWOD Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zielonej Górze, reprezentowana przez Pana Prezesa Zarządu Zdzisława Strojnego. Wartość zadania wynosi 959.400,00 zł. Termin realizacji 30.08.2021 r.
 
W dniu 15.02.2021 r. Prezes Zarządu Tomasz Pełka oraz Z-ca prezesa zarządu Maciej Witkowski Zakładu Komunalnego w Jasieniu podpisali trzy umowy na realizację zadań z Wykonawcami w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych pn. "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY JASIEŃ".
Część I zadania dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenach po byłym tartaku przy ul. Żarskiej w Jasieniu. Wykonawcą tej części zadania będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Sanitarnych" GRAN-BUD" Sp. zo.o. z siedzibą we Wrocławiu. Zadanie polega na wykonaniu projektu oraz wybudowaniu sieci kanalizacyjnej. Wartość zadania wynosi 462.000,00 zł. Termin realizacji 30.04.2022r.
Część II zadania dotyczy budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Jaryszów. Wykonawcą tej części zadania będzie EKOFIRMA Przemysław Gruszka z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zadanie polega na wykonaniu projektu oraz wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Jaryszów. Wartość zadania wynosi 146.370,00 zł. Termin realizacji 30.04.2022r.
Część III zadania dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej do cmentarza komunalnego w miejscowości Zabłocie. Wykonawcą tej części zadania będzie Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski z Zielonej Góry. Zadanie polega na wykonaniu projektu oraz wybudowaniu sieci wodociągowej w m. Zabłocie. Wartość zadania wynosi 60.024,00 zł. Termin realizacji 30.04.2022r.
Wszystkie części zadania otrzymały dofinansowanie w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jasień" związanego z realizacją operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
 
W 11 sierpnia 2020 r. Zarząd Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Jasieniu podpisał w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zielonej Górze umowę o przyznaniu pomocy w kwocie 1.703.440,00 zł na realizację zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jasień".
Zadanie jest wspófinansowane w ramach operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem i rozbudową inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.
 
 
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712