główny obszar treści menu główne

Przebudowa drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec

Zakończenie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec"

W dniu 9 grudnia 2021 r. odbył się techniczny odbiór końcowy robót zaś 14 grudnia 2021 r. dokonano uroczystego odbioru inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec". W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Jasienia - Andrzej Kamyszek, zastępca Burmistrza - Katarzyna Łuczyńska, Skarbnik Gminy - Agnieszka Woźniak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jasieniu - Zbigniew Walczak, Wykonawca: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowego "KONTRAKT" Sp. z o.o. - Karol Jankowski, inspektor nadzoru - Piotr Sawiak, sołtys wsi Jabłoniec oraz radny rady Miejskiej w Jasieniu - Michał Rewaj, jak również pracownicy Urzędu Miejskiego w Jasieniu odpowiedzialni za realizację przedsięwzięcia.
Inwestycja przebiegła pomyślnie i została zakończona w ustalonym terminie, a mieszkańcy Jabłońca po wielu latach wyczekiwań mogą cieszyć się z efektów przeprowadzonych prac.
Całkowita wartość zadania: 1.309.571,82 zł.
Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH Przebudowa drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec”

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Zakończenie inwestycji Przebudowa Jabłoniec

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 16.12.2021
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712