główny obszar treści menu główne

Przebudowa drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec

Podpisano umowę z Wykonawcą

W dniu 30 lipca 2021 r. Burmistrz Jasienia Pan Andrzej Kamyszek, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszki Woźniak zawarł umowę z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Drogowym "KONTRAKT" Sp. z o.o. na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec”, dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wartość umowy z Wykonawcą to wartość 1 133 429,01 zł.
Inwestycja ma na celu podniesienie parametrów technicznych drogi, zapewnienie dojazdu do zabudowy mieszkaniowej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i komfortu użytkowania. Zaprojektowano przebudowę drogi gminnej polegającą na poszerzeniu jezdni do 5,00 m z obustronnym poboczem  z budową i przebudową dwudziestu zjazdów indywidualnych, budową i przebudową dwóch zjazdów publicznych, konserwacją rowów przydrożnych, naprawą przepustów pod drogą gminną i pod zjazdami. Zakres przebudowy obejmuje ok 460 m drogi gminnej  z brukowca polnego w centrum wsi od skrzyżowania z drogą powiatową przy świetlicy wiejskiej.
 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 22.09.2021
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712