główny obszar treści menu główne

Przebudowa drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec

Podpisanie umowy o dofinansowanie na zadanie inwestycyjne

W dniu 30 grudnia 202o r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania "Remont drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych pomiędzy Wojewodą Lubuskim - Władysławem Dajczakiem i Gminą Jasień - Burmistrzem Jasienia Andrzejem Kamyszej przy kontrasygnacie Skarbnika - Agnieszki Woźniak.
Całkowita wartość zadania w dniu podpisania umowy określono na wartość 596.606,00 zł w tym wartość dofinansowania wynosi 477.284,00 zł.
Zadanie jest realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 
W związku ze zmianą nazwy zadania w dniu 11 sierpnia 2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy zmieniający nazwę zadania na "Przebudowę drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec"

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 22.09.2021
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712