główny obszar treści menu główne

Strategia Rozwoju

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JASIENIA o przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku i o możliwościach zapoznania się z jej treścią

Jasień, dnia 28 czerwca 2022 roku
 
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JASIENIA
 
o przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku
i o możliwościach zapoznania się z jej treścią
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.
 
Dokument został uchwalony Uchwałą nr XXXVIII/265/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 23 czerwca 2022 roku i znajduje się wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 w/w ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tejże ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu, 68 – 320 Jasień, ul. XX lecia 20, w pokoju nr 212.
 
 
Burmistrz Jasienia
/-/ Andrzej Kamyszek
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 28.06.2022
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712