główny obszar treści menu główne

Strategia Rozwoju

Ostatnie spotkania konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku

Jasień, dnia 30 sierpnia 2021 roku
 
 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA JASIENIA
 
w sprawie szczegółowego harmonogramu spotkań konsultacyjnych (warsztatów strategicznych), będących społecznym wsparciem procesu budowania założeń
Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku – kontynuacja
 
W związku z Uchwałą nr XXIII/162/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zawiadamiam o kontynuacji procesu konsultacji społecznych (warsztatów strategicznych), będących społecznym wsparciem procesu budowania założeń Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku.
 
Zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców i partnerów społeczno – gospodarczych do wzięcia udziału w procesie budowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku. Poniżej przedstawiam szczegółowy harmonogram kontynuacji konsultacji społecznych (warsztatów strategicznych):
 
L.p.
 Zakres spotkania
 Termin i lokalizacja spotkania
 
  1
 Spotkanie nr 1, wieńczące proces wsparcia   budowy założeń Strategii Rozwoju,   ogólnogminne, otwarte dla wszystkich   mieszkańców całej gminy Jasień
 7 września 2021 roku (wtorek)
 godz. 18.00
 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu,
 ul. Armii Krajowej 2
 
  2
 Spotkanie nr 2, wieńczące proces wsparcia   budowy założeń Strategii Rozwoju,   ogólnogminne, otwarte dla wszystkich   mieszkańców całej gminy Jasień
 8 września 2021 roku (środa)
 godz. 18.00
 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu,
 ul. Armii Krajowej 2
 
Na spotkaniach prezentowane będą wyniki badania opinii społecznej i analizy SWOT, a także poruszane będą kwestie konkretnych kierunków rozwoju gminy, planowanych i oczekiwanych (postulowanych) inwestycji, a także zagospodarowania przestrzennego.
 
Nie bądź bierny!
Weź sprawy w swoje ręce i bierz udział w konsultacjach społecznych!
Zainteresuj się przyszłością swojej miejscowości!
Zainteresuj się przyszłością swojej nieruchomości i jej najbliższego otoczenia!
Zgłoś swoje propozycje!
 
Zapraszam
Burmistrz Jasienia
Andrzej Kamyszek
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Data utworzenia: 30.08.2021
  • Autor:Małgorzata Zimna
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712