główny obszar treści menu główne

Strategia Rozwoju

Spotkanie z seniorami w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku

W dniu 15.07.2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieniu odbyło się spotkanie dla seniorów, ogólnogminne, otwarte dla całej społeczności gminy Jasień w wieku poprodukcyjnym (emerytalnym). W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Burmistrza Pani Katarzyna Łuczyńska oraz seniorzy z gminy Jasień.
Podczas spotkania seniorzy zgłaszali swoje potrzeby związane z działaniami w kierunku rozwoju gminy Jasień.
Spotkanie było drugim spotkaniem w ramach procesu konsultacji społecznych (warsztatów strategicznych), będących społecznym wsparciem procesu budowania założeń Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku.
 
  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 21.07.2021
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712