główny obszar treści menu główne

Strategia Rozwoju

Spotkanie inauguracyjne w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku

W dniu 14.07.2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieniu odbyło się spotkanie inauguracyjne, ogólnogminne, otwarte dla wszystkich mieszkańców całej gminy Jasień. W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Burmistrza Pani Katarzyna Łuczyńska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jasieniu Pan Zbigniew Walczak, Radni Jasienia, Radni Powiatu - Pan Jarosław Dowhan i Pan Sebastian Górski, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, ochotniczych straży pożarnych, leśnicy i przedstawiciele przedsiębiorców oraz mieszkańcy gminy Jasień.
Spotkanie było pierwszym spotkaniem w ramach procesu konsultacji społecznych (warsztatów strategicznych), będących społecznym wsparciem procesu budowania założeń Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku.
 
ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W POZOSTAŁYCH SPOTKANIACH.
 
     

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 21.07.2021
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712