Gospodarka odpadami

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JASIEŃ
Informujemy, iż zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 września 2020 r. na terenie gminy Jasień SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH BĘDZIE OBOWIĄZKOWA DLA KAŻDEGO MIESZKAŃCA.
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 R.:
25,00 ZŁ miesięcznie na 1 mieszkańca.
W przypadku niewypełnienia obowiązku segregacji, w drodze decyzji administracyjnej, zostanie naliczona OPŁATA PODWYŻSZONA W WYSOKOŚCI 50,00 zł miesięcznie.
PRZYPOMINAMY również mieszkańcom, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (przeprowadzka, narodziny dzieci, zgony itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Zamówień Publicznych, Ochrony Środowiska i Promocji, tel. 68 457-88-70, 457-88-79.
Urząd Miejski w Jasieniu informuje, że z powodu awarii śmieciarki,
odbiór odpadów z dnia dzisiejszego (26.05.2017 r.)
będzie przesunięty na poniedziałek (29.05.2017 r.).
 
Za niedogodności przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
06.07.2017

Stop podrzucaniu śmieci !!!

W naszych lasach i na terenach ogólnodostępnych coraz częściej dochodzi do podrzucania śmieci. Wybierając się na spacer czy przejażdżkę rowerową musimy patrzeć na porozrzucane śmieci. Dzikie wysypiska to zagrożenie dla środowiska i dla naszego zdrowia.
Jeśli jesteśmy świadkami podrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych - nie bądźmy obojętni.
 
 
 
 
 
 
 
Przy ul. Żytniej (która często wybierana jest na spacery) pod bramą starej oczyszczalni ścieków cyklicznie wyrzucane są śmieci, najczęściej są to śmieci przywiezione z Niemiec.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przy ul. Leśnej (także często wybieranej na spacery) – dzikie wysypisko w postaci m.in. pozostałości po lodówkach.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przebywanie wśród drzew i wśród czystej przyrody odpręża, relaksuje, wycisza oraz poprawia nastrój.
 
Dbajmy o nasze środowisko !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.09.2017

Sprzątanie Świata 2017

W roku 2017 do akcji „Sprzątanie Świata” przyłączyli się: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu wraz z filią w Golinie oraz Szkoła Podstawowa w Wicinie. Uczniowie wyposażeni w worki i rękawice uprzątnęli odpady zalegające poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania.
Cała akcja promuje nieśmiecenie, podnosi poziom świadomości ekologicznej oraz jest lekcją poszanowania środowiska. Dziękujemy Szkołom za zorganizowanie akcji oraz za zaangażowanie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Sprzątanie Świata 092017

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Jasień w roku 2018 w miesiącach od stycznia do czerwca:
Tonsmeier Zachód Spółka z o.o.
z siedzibą w Kiełczu,
ul. Szosa Bytomska 1
67-100 Kiełcz
 
Zamieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów przejmowane są przez:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
z siedzibą w Marszowie 50A,
68-200 Żary
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
PSZOK na terenie Gminy Jasień obsługuje Firma Tonsmeier Zachód Spółka z o.o.
z siedzibą w Kiełczu,
ul. Szosa Bytomska 1
67-100 Kiełcz
 
Jasień - zbiórka organizowana jest raz w miesiącu, na terenie byłej oczyszczalni ścieków, ul. Żytnia, w godzinach 8:00 – 18:00.

Sołectwa Gminy Jasień – mobilny PSZOK organizowany jest na zasadzie zbiórek objazdowych, jeden raz na trzy miesiące.
 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych oddać można do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
PSZOK na terenie Gminy Jasień obsługuje Firma Tonsmeier Zachód Spółka z o.o.
z siedzibą w Kiełczu,
ul. Szosa Bytomska 1
67-100 Kiełcz
 
Jasień - zbiórka organizowana jest raz w miesiącu, na terenie byłej oczyszczalni ścieków, ul. Żytnia, w godzinach 8:00 – 18:00.

Sołectwa Gminy Jasień – mobilny PSZOK organizowany jest na zasadzie zbiórek objazdowych, jeden raz na trzy miesiące.
Urząd Miejski w Jasieniu informuje,
że z powodu awarii jednej ze śmieciarek,
wywożącej odpady z terenu Jasienia,
nieczystości, które nie zostaną odebrane zgodnie
z harmonogramem w dniu dzisiejszym (20.01.2018 r.),
zostaną odebrane w poniedziałek (22.01.2018 r.)
Wywóz z pozostałych miejscowości Gminy Jasień
odbywa się bez przeszkód.
 
Za niedogodności przepraszamy
i prosimy o wyrozumiałość.
 
 
 
Urząd Miejski w Jasieniu informuje,
że z powodu awarii samochodu,
odbiór odpadów (szkła) z dnia dzisiejszego (07.02.2018 r.)
będzie przesunięty na czwartek (08.02.2018 r.).
 
Za niedogodności przepraszamy
i prosimy o wyrozumiałość.
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712