główny obszar treści menu główne

Gospodarka odpadami

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JASIEŃ
Informujemy, iż zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 września 2020 r. na terenie gminy Jasień SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH BĘDZIE OBOWIĄZKOWA DLA KAŻDEGO MIESZKAŃCA.
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 R.:
25,00 ZŁ miesięcznie na 1 mieszkańca.
W przypadku niewypełnienia obowiązku segregacji, w drodze decyzji administracyjnej, zostanie naliczona OPŁATA PODWYŻSZONA W WYSOKOŚCI 50,00 zł miesięcznie.
PRZYPOMINAMY również mieszkańcom, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (przeprowadzka, narodziny dzieci, zgony itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Zamówień Publicznych, Ochrony Środowiska i Promocji, tel. 68 457-88-70, 457-88-79.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 16.08.2020
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712