Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów w 2015r. (Uzupełniony)

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosić należy
w kasie Urzędu Miejskiego w Jasieniu w godzinach od 7:30 do 13:00
lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Jasieniu
( numer rachunku bankowego: 30 1020 5402 0000 0202 0293 0568 )

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Data utworzenia: 04.03.2016
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712