Gospodarka odpadami

Terminy funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 2015r.

PSZOK Jasień - 6II, 6III, 17IV, 15V, 19VI, 17VII, 25VII, 21VIII, 18IX, 16X, 20XI, 11XII
 
PSZOK Sołectwa - 28II, 18IV, 20VI, 22VIII, 17X, 12XII

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 04.03.2016
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712