główny obszar treści menu główne

Gospodarka odpadami

Sprzątanie Świata 2017

W roku 2017 do akcji „Sprzątanie Świata” przyłączyli się: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu wraz z filią w Golinie oraz Szkoła Podstawowa w Wicinie. Uczniowie wyposażeni w worki i rękawice uprzątnęli odpady zalegające poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania.
Cała akcja promuje nieśmiecenie, podnosi poziom świadomości ekologicznej oraz jest lekcją poszanowania środowiska. Dziękujemy Szkołom za zorganizowanie akcji oraz za zaangażowanie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Sprzątanie Świata 092017

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 28.09.2017
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712