Termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola w Jasieniu

Umowa o dofinansowanie została już podpisana

W dniu 16 listopada 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jasieniu: Przedszkola, przy ul. Ogrodowej 7 i Urzędu Miasta, przy ul. XX-lecia 20", złożonego w ramach konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 - Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna ", Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna ", Poddziałanie 3.2.1 „Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formułą ZIT".
Zgodnie z umową wartość dofinansowania wynosi 1.966.889,34 zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 22.09.2021
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712