główny obszar treści menu główne

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Jasieniu

W ramach realizacji zadania pn. "Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Jasieniu przy ul. Okrzei 5-7, dz. nr 405” wyłoniono Wykonawcę na wykonanie prac budowlanych na budynku ośrodka zdrowia zgodnie z projektem budowlanym oraz zakup i montaż nowej windy przy ośrodku zdrowia. Zgodnie z pozwoleniem na budowę wyłoniono Inspektora Nadzoru. W dniu 14 września 2020 r. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane. Dnia 27.11.2020 r. odbył się protokolarny odbiór robót budowanych. Na budynku ośrodka zdrowia umieszczono na stałe w ogólnodostępnym, widocznym miejscu tablicę informacyjną, zawierającą napis „Inwestycja współfinansowana ze środków PFRON przy udziale Samorządu Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze”. Wartość zadania wyniosła: 167.772,00 zł w tym wartość dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosła 71.433,00 zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Budowa windy 2

W dniu 14 września 2020 r. Burmistrz Jasienia podpisał z firmą WINDPOLDŹWIG Sp. z o.o. z Zielonej Góry umowę na realizację zadania Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Jasieniu przy ul. Okrzei 5-7, dz. nr 405. Wykonawca ma za zadanie: wykonanie prac budowlanych na budynku ośrodka zdrowia oraz zakup i montaż nowej windy przy ośrodku zdrowia.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Budowa windy

  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712