główny obszar treści menu główne

Wspieraj Seniora

Program "Wspieraj Seniora"

 
 
 
PROGRAM REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
​ “WSPIERAJ SENIORA” ​ WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 
Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej,
którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.
Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
 
Program adresowany jest do:
    1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19.
    2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.
 
Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
w pytaniach i odpowiedziach:
 
 
Gmina Jasień przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020,
ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Program jest dofinansowany ze środków budżetu państwa.
 
Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej,
którzy w okresie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu
i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. 
Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie,
która korzystaz  usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. 
 
Program adresowany jest do: 
    • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19,
    • w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.
Osoby spełniające powyższe kryterium otrzymania takiego wsparcia mogą zadzwonić
na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów: 
 
Numer infolinii: 22 505 11 11
 
Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie
przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem,
weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia,
która ma polegać w szczególności na dostarczeniutej grupie Seniorów zakupów,
zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.
 
 
 
I. Czas realizacji Programu „Wspieraj Seniora”
Program realizowany jest w Gminie Jasień od 20 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 
II. Ogólne zasady realizacji Programu „Wspieraj Seniora”
Na terenie Gminy Jasień wsparcie dla seniorów, którzy ukończyli 70 lat, będzie polegać na zrobieniu
im zakupów, w szczególności artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, leków.
W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach wsparciem może być objęta osoba poniżej 70 roku życia.
 
By skorzystać ze wsparcia w ramach programu należy zadzwonić pod numer ogólnopolskiej infolinii:
22 505 11 11
 
Z programu nie mogą skorzystać osoby posiadające decyzję o przyznaniu usług opiekuńczych
lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
 
III. Zasady udzielenia wsparcia w formie zakupów
 
Zgłoszenie otrzymane z ogólnopolskiej infolinii jest weryfikowane przez pracownika socjalnego poprzez kontakt telefoniczny.
Pracownik w rozmowie telefonicznej potwierdza dane seniora i ustala zakres pomocy tzn. listę i termin dostawy zakupów.
Płatności za zakupy dokonuje senior z własnych środków,
po uprzednim przekazaniu w formie zaliczkowej pieniędzy pracownikowi, który zrobi zakupy.
Rozliczenie za zakupy nastąpi na podstawie paragonu.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 21.11.2020
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712