główny obszar treści menu główne

ZDALNA SZKOŁA

Informacja o projekcie

W dniu 24 kwietnia 2020 r. Gmina Jasień podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna - Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Seci Edukayjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach projektu zakupiono łacznie 24 laptopy w tym 17 laptopów wraz z oprogramowaniem, Burmistrz Jasienia przekazał dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasieniu oraz 7 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Wicinie.  Łączna wartość zadania wynosi 59.094,88 zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 26.05.2020
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712