główny obszar treści menu główne

Pomoc Lubuskim Seniorom w gminie Jasień

26.05.2020

Trwa realizacja projektu

Trwa realizacja projektu

30.04.2020

I etap realizacji projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Zabłociu otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na zadanie Pomoc Lubuskim Seniorom w gminie Jasień. Głównym celem zadania jest niesienie pomocy osobą starszym i w wieku emerytalnym, którzy w wyniku pandemii koronawirusa nie mogą wychodzić z domu, bądź pozostają w kwarantannie lub boją się opuszczać swojego domostwa aby nie narażać swojego zdrowia. W ramach zadania strażacy zakupili podstawowe artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. Zakupy zaplanowano na trzy transzę po 25 osób.
Ochotnicza Straż Pożarna w Zabłociu wspólnie z Burmistrzem Jasienia oraz Kierownikiem MGOPS w Jasieniu ustaliła pierwsze 25 osób najbardziej potrzebujących objętych wsparciem. Zwrócono się również do Sołtysów z gminy Jasień z prośbą o pomoc o wytypowanie mieszkańców gminy Jasień - terenów wiejskich, którzy powinni otrzymać wsparcie. W dniu 30 kwietnia 2020 r. strażacy rozpoczęli rozwozić dary dla osób potrzebujących.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Pomoc dla Seniorów

30.04.2020

Informacje o projekcie

Głównym celem zadania pt. „Pomoc Lubuskim Seniorom w gminie Jasień” jest niesienie pomocy osobom starszym i w wieku emerytalnym, którzy w wyniku pandemii koronawirusa nie mogą wychodzić z domu,  bądź pozostają w kwarantannie lub boją się opuszczać swoje domostwa aby nie narażać swojego zdrowia. Strażacy ochotnicy  dokonają zakupu podstawowych  artykułów spożywczych i środków higieny osobistej ( m.in. mąka, ryż, kasza, makaron, olej, cukier, puszki,  mydło, papier toaletowy, itp.), a następnie dostarczą zakupione towary minimum 25 seniorom z terenu Gminy Jasień. 
Wolontariusze trzykrotnie odwiedzą seniorów: pierwszy raz w kwietniu, drugi i trzeci  raz w maju br.
Informację o seniorach najbardziej  potrzebujących pomocy zostaną pozyskane po konsultacjach z Ośrodkiem Pomocy Społecznej . 
 
Zadanie jest finasowane ze środków Województwa Lubuskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach  zadania publicznego pod tytułem "działania wynikające z Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych".
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712