Pomoc Lubuskim Seniorom w gminie Jasień

I etap realizacji projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Zabłociu otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na zadanie Pomoc Lubuskim Seniorom w gminie Jasień. Głównym celem zadania jest niesienie pomocy osobą starszym i w wieku emerytalnym, którzy w wyniku pandemii koronawirusa nie mogą wychodzić z domu, bądź pozostają w kwarantannie lub boją się opuszczać swojego domostwa aby nie narażać swojego zdrowia. W ramach zadania strażacy zakupili podstawowe artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. Zakupy zaplanowano na trzy transzę po 25 osób.
Ochotnicza Straż Pożarna w Zabłociu wspólnie z Burmistrzem Jasienia oraz Kierownikiem MGOPS w Jasieniu ustaliła pierwsze 25 osób najbardziej potrzebujących objętych wsparciem. Zwrócono się również do Sołtysów z gminy Jasień z prośbą o pomoc o wytypowanie mieszkańców gminy Jasień - terenów wiejskich, którzy powinni otrzymać wsparcie. W dniu 30 kwietnia 2020 r. strażacy rozpoczęli rozwozić dary dla osób potrzebujących.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Pomoc dla Seniorów

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 30.04.2020
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712