Pomoc Lubuskim Seniorom w gminie Jasień

Informacje o projekcie

Głównym celem zadania pt. „Pomoc Lubuskim Seniorom w gminie Jasień” jest niesienie pomocy osobom starszym i w wieku emerytalnym, którzy w wyniku pandemii koronawirusa nie mogą wychodzić z domu,  bądź pozostają w kwarantannie lub boją się opuszczać swoje domostwa aby nie narażać swojego zdrowia. Strażacy ochotnicy  dokonają zakupu podstawowych  artykułów spożywczych i środków higieny osobistej ( m.in. mąka, ryż, kasza, makaron, olej, cukier, puszki,  mydło, papier toaletowy, itp.), a następnie dostarczą zakupione towary minimum 25 seniorom z terenu Gminy Jasień. 
Wolontariusze trzykrotnie odwiedzą seniorów: pierwszy raz w kwietniu, drugi i trzeci  raz w maju br.
Informację o seniorach najbardziej  potrzebujących pomocy zostaną pozyskane po konsultacjach z Ośrodkiem Pomocy Społecznej . 
 
Zadanie jest finasowane ze środków Województwa Lubuskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach  zadania publicznego pod tytułem "działania wynikające z Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych".

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 30.04.2020
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712