główny obszar treści menu główne

Polsko-niemiecki bal karnawałowy dla dzieci ze szkół podstawowych

W dniu 25 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej w Jasieniu odbył się bal karnawałowy dla dzieci z klas trzecich i dzieci ze szkoły podstawowej z partnerskiej gminy Spretal. Bal odbył się w ramach realizowanego przez Gminę Jasień projektu pn. „Polsko-niemiecki bal karnawałowy dla dzieci ze szkół podstawowych”. W ramach projektu odbyły się warsztaty ze zdobienia masek karnawałowych oraz bal karnawałowy. Dzieci zabawiała grupa animacyjna, były tańce, skakańce, gry i zabawy. Dzieci mogły wykonać sobie zdjęcia w fotobudce, która była ogromną frajdą. Podczas balu dzieci odwiedził Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek, Burmistrz Gminy Spreetal oraz jasieńska maskotka – Lew Jaś. Na zakończenie balu dzieci otrzymały upominki. Po uśmiechach dzieci było można wywnioskować że są zadowolone zatem bal karnawałowy można uznać za udany. Nie ma przecież nic piękniejszego na świecie, niż uśmiech dziecka. Projekt pn. „Polsko-niemiecki bal karnawałowy dla dzieci ze szkół podstawowych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022
 
Nazwa programu: Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
Dane Beneficjenta: Gmina Jasień, ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasień, strona internetowa: www.jasien.com.pl
Dane partnera projektowego: Gmina Spreetal,  Spremberger str. 25, 02979 Spreetal, www.spreetal.de
Cel projektu / Projektziel: Wzmocnienie współpracy partnerskiej w zakresie integracji mieszkańców w rejonie transgranicznym/ Stärkung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit im Bereich der Integration von Bewohnern im grenzüberschreitenden Raum
Rezultat projektu/ Resultate des projektes:
  • Warsztaty ze zdobienia masek karnawałowych/Workshops zum Dekorieren von Karnevalsmasken
  • Bal karnawałowy dla dzieci/ Karnevalsball für Kinder
Okres realizacji projektu: 20.01.2020 - 20.03.2020
Wartość projektu: 3.828,99 EUR
Dofinansowanie z Unii Europejskiej - 85%
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
Am 25. Februar 2020 fand in der Grundschule in Jasień ein Karnevalsball für Kinder satt. An der Veranstaltung nahmen die Drittklässler aus der Grundschule in Jasień und die Kinder aus der Partnergemeinde Spreetal teil. Der Ball wurde durch die Gemeinde Jasień im Rahmen des Projektes „Polnisch-deutscher Faschingsball für Grundschulkinder“ organisiert. Im Rahmen des Projektes fanden Workshops zum Dekorieren von Karnevalsmasken und ein Karnevalsball statt. Die Kinder wurden von den Animateuren unterhalten, es gab Tänze und verschiedene Spiele. Die Kinder konnten Fotos in einer Fotobude machen und das bereitete ihnen große Freude. Während des Karnevalsballs besuchte die Kinder der Bürgermeister von Jasień Andrzej Kamyszek, der Bürgermeister der Gemeinde Spreetal Manfred Heine und das Maskottchen der Stadt Jasień - der Löwe Jaś. Zum Abschluss der Veranstaltung bekamen alle Kinder ein kleines Geschenk. Die lächelnden Kindergesichter zeigten eindeutig, dass sie sehr zufrieden sind. Es gibt doch nichts Schöneres als ein Kinderlächeln. Man kann also feststellen, dass der Faschingsball gelungen war.
Das Projekt „Polnisch-deutscher Faschingsball für Grundschulkinder“ ist aus den Mitteln des Europaeischen Fonds für regionale Entwicklung und aus staatlichen Mitteln im Rahmen des Kleinprojektefons Interreg Polen-Sachsen 2014-2022 gefoerdet.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Zdjęcia Bal karnawałowy

28.02.2020

Informacja o projekcie

W celu bliższej współpracy gmin partnerskich chcemy pokazać chęć współpracy dzieci ze szkół podstawowych gminy Jasień i gminy Spreetal. Burmistrzowie i dyrektorzy szkół potwierdzili chęć udziału we wspólnym balu karnawałowym dla dzieci. W ramach projektu zaplanowano wspólne działanie polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów z dekorowania masek karnawałowych i wspólnej zabawie na balu karnawałowym. Działania zaplanowano w lutym 2020 r. Warsztaty i bal zaplanowano w tym samym dniu. Warsztaty będą polegać na dekorowaniu, malowaniu masek karnawałowych. Po warsztatach odbędzie się bal karnawałowy polegający na  wspólnych zabawach, konkursach, animacjach tańcach oraz wynajem fotobudki. W zakres animacji dla dzieci wchodzić będą m.in. zabawy ruchowo muzyczne, tańce animacyjne, zabawy integracyjne, gry wieloformatowe, bańki, balonowe niespodzianki, zabawy z magią i iluzją.
 
Gmina Jasień w dniu 2 grudnia 2019 r. otrzymała informację o zakończeniu I. etapu oceny (ocena formalna oraz kwalifikowalności) dla wniosku projektowego „Polsko-niemiecki bal karnawałowy dla dzieci ze szkół podstawowych”, który zakończył się pozytywnie i został on oficjalnie zarejestrowany w sekretariacie FMP w Jeleniej Górze.
Informacja o decyzji Komitetu Sterującego FMP o zatwierdzenia naszego wniosku z dnia 17.12.2019 została opublikowana na stronie  https://www.euroregion-neisse.de/pl/fundusze-malych-projektow/program-polsko-saksonski/projekty-zatwierdzone/ następnego dnia roboczego po posiedzeniu KS.
W dniu 6 lutego 2020 r. Burmistrz Jasienia – Andrzej Kamyszek podpisał umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn: „Polsko-niemiecki bal karnawałowy dla dzieci ze szkół podstawowych”, zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego Funduszem Małych Projektów Interreg Polska-Saksonoa 2014-2022.
 
Nazwa Programu: Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
Dane Beneficjenta: Gmina Jasień, ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasień, strona internetowa: www.jasien.com.pl
Dane partnera projektowego: Gmina Spreetal,  Spremberger str. 25, 02979 Spreetal, www.spreetal.de
Cel projektu / Projektziel: Wzmocnienie współpracy partnerskiej w zakresie integracji mieszkańców w rejonie transgranicznym/ Stärkung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit im Bereich der Integration von Bewohnern im grenzüberschreitenden Raum
Okres realizacji projektu: 20.01.2020 - 20.03.2020
Wartość projektu: 3.828,99 EUR
Dofinansowanie z Unii Europejskiej - 85%
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Um enger mit Partnergemeinden zusammenarbeiten zu können, wollen wir die Kooperationsbereitschaft von Grundschulkindern Gemeinde Jasień und Gemeine Spreetal  zeigen. Bürgermeister und Schulleiter bekräftigten ihre Bereitschaft, an einem gemeinsamen Karnevalsball für Kinder teilzunehmen. Im Rahmen des Projekts war eine gemeinsame Aktion geplant, um Workshops zur Dekoration von Karnevalsmasken zu organisieren und durchzuführen und und Spaß an einem Karnevalsball zu haben. Aktivitäten sind im Februar 2020 geplant. Workshops und Ball finden am selben Tag statt. In den Workshops werden Karnevalsmasken dekoriert und bemalt). Nach den Workshops gibt es einen Karnevalsball mit gemeinsamen Spielen, Wettbewerben, Tanzanimationen und Fotoautomat Vermietung. Der Animationsumfang für Kinder wird unter anderem einbezogen: Bewegungs- und Musikspiele, Animationstänze, Integrationsspiele, Multi-Format-Spiele, Blasen, Ballon-Überraschungen, Spiele mit Magie und Illusion.
 
 
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712