główny obszar treści menu główne

Mały Strażak

Kolejne środki finansowe zostały pozyskane przez naszą jednostkę Ochotnejej Straży Pożarnej w Zabłociu. Jednostka otrzymała dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Wartość dofinansowania wyniosła 20.000,00 zł w tym 15.000,00 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach programu „Mały Strażak” oraz 5.000,00 zł otrzymano ze środków funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2.
W ramach zakupionego sprzętu pozyskano m.in:
 * ubrania specjalne;
* tłumice;
* sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej.
 
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu składają serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie w formie dotacji.
 
 
 
Z wielką przyjemnością informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Jasieniu otrzymała sprzęt niezbędny do bezpiecznego udzielania pomocy podczas działań.
Sprzęt został pozyskany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach programu „Mały Strażak”. Wartość dofinansowania wynosi 15.000,00 zł oraz 5.000.00 zł wartość wkładu własnego co pozwoliło na pozyskanie m.in.:
* ubrań specjalnych
* hełmów
* detektoru wielogazowego MSA Altair 4XR
* zestawu osłon poduszek Airbag Safe
* masztu oświetleniowego
* tłumic
* woderów
Zarząd OSP Jasień składa serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie w formie dotacji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Mały Strażak OSP Jasień

Dofinansowanie dla jednostek OSP

W ramach projektu „ Mały Strażak” Wojewoda Lubuski- Władysław Dajczak oraz Prezes Fundacji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- Mariusz Herbut, wręczyli czeki z dofinansowaniem Prezesom OSP Jasień oraz OSP Zabłocie.
Otrzymane środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup sprzętu oraz umundurowania dla naszych strażaków.
 

Galeria zdjęć: Dofinansowanie dla jednostek OSP

  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712