Przebudowa ulicy I Armii wraz z odwodnieniem w m. Jasień gm. Jasień

Rozpoczęcie projektu przebudowy ulicy I Armii

Gmina Jasień otrzymała dofinansowanie w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa ulicy I Armii wraz z odwodnieniem m. Jasień gm. Jasień”. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe w którym wyłoniono wykonawcę. Wykonawcą została firma Trans Oder - Plus Piotr Opadczyk, Paweł Opadczyk z Gubina. Zadaniem Firmy jest wykonanie odwodnienia drogi poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowa nawierzchni, chodników, zjazdów, ukształtowanie terenów zielonych, oznakowanie elementami organizacji ruchu (znaki poziome i pionowe). Wartość zadania wynosi 2 263 641,19 zł. Firma rozpoczęła już prace budowlane. Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie grudnia 2019 r.
Za utrudnienia przepraszamy, dziękujemy za wyrozumiałość i prosimy o bezpieczną jazdę.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Przebudowa ulicy I Armii-I

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 23.09.2019
  • Autor:M.Zimna
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712