główny obszar treści menu główne

Sieć kanalizacyjna w Jasieniu

(Przeniesiona informacja)
 
Rozpoczynamy realizację zadania „Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyczną, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i część Okrzei"
 
W dniu 11 maja 2018 r. Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowę na dofinansowanie projektu pn.„Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyczną, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i część Okrzei".
19 czerwca 2018 r. Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu podpisał z Wykonawcą – TANDEM Sp. z o.o., umowę na budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyków, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i cześć Okrzei .
Wykonawca rozpoczął prace budowlane od 2 lipca 2018 r.
 
Inwestycja realizowana jest przez Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa i jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Sieć kanalizacyjna - projekt finansowany z RPO Lubuskie -2020

Załączniki

(Przeniesiona informacja)
 
Realizacja zadania „Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyczną, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i część Okrzei" 
 
Trwają prace związane z realizacją projektu „Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyczną, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i część Okrzei". Beneficjentem projektu jest Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu.
 
Inwestycja realizowana jest przez Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa i jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Sieć kanalizacyjna - kontynuacja projektu finansowanego z RPO Lubuskie -2020

Pierwszy częściowy odbiór prac budowlanych związanych z realizacją zadania budowa kanalizacji Jasień

W dniu 22 listopada 2018 r. odbył się pierwszy odbiór prac budowlanych związanych z realizacja projektu pn. „Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyczną, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i część Okrzei”
 
Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przez wykonawcę TANDEM Sp z .o.o. do dnia 22.11.2018 r. wykonano:
1.280 mb kolektora DN200 (długości pomiędzy studniami mierzone w osiach studni)
- 44 szt. studni betonowych DN1000 na kolektorze DN200
- 41 szt. studni z tworzywa DN425 na kolektorze DN200
Przedstawione prace zostały wykonane prawidłowo, bez zastrzeżeń Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
 
Inwestycja realizowana jest przez Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa i jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Sieć kanalizacyjna - kontynuacja projektu finansowanego z RPO Lubuskie -2020 Pierwszy odbiór częściowy.

W dniu 7 lutego 2019 r. odbył się drugi odbiór prac budowlanych związanych z realizacja projektu pn. „Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyczną, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i część Okrzei”
 
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Wykonawcy: Henryk Jung, Piotr Ciechanowicz - członkowie zarządu TANDEM Sp. z o.o., Tomasz Dziok - Kierownik budowy, Mateusz Bogój - Kierownik Projektu, Przedstawiciele Zamawiającego: Tomasz Pełka - Prezes Zarządu Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., Maciej Witkowski - Z-ca Prezesa Zakładu Komunalnego w Jasieniu, Tomasz Tatarek - Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Jasieniu: Andrzej Kamyszek - Burmistrz Jasienia, Tomasz Bańbura - Inspektora ds. Infrastruktury Technicznej
 
Wg dokumentacji odbiorowej od 28.11.2018 r. do 07.02.2019 r. wybudowano 1,443 km sieci kanalizacyjnej. Łącznie od początku inwestycji wykonano 2,723 km sieci kanalizacyjne. W następnym etapie prowadzone będą prace ziemne, montażowe oraz przede wszystkim odtworzenia nawierzchni.
Przedstawione prace zostały wykonane prawidłowo.
 
Inwestycja realizowana jest przez Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa i jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Sieć kanalizacyjna - kontynuacja projektu finansowanego z RPO Lubuskie -2020 Drugi odbiór częściowy.

W dniu 30 maja 2019 r. odbył się końcowy odbiór prac budowlanych związanych z realizacja projektu pn. „Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyczną, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i część Okrzei”
 
Prace budowlane prowadzone były w terminie od 02 lipca 2018 r. do 30.04.2019 r. Wykonawcą zadania była firm a: TANDEM  Sp. z o.o. z Żagania. Od początku inwestycji Beneficjent projektu - Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu osiągnął zaplanowany wskaźnik tj. wybudowanie 5052,52 mb sieci kanalizacyjnej. Istniejąca tablica informacyjna po zakończonej inwestycji została przekształcona w tablice pamiątkową. 
 
 Inwestycja realizowana jest przez Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa i jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Końcowy odbiór prac budowlanych związanych z realizacją zadania budowa kanalizacji Jasień

  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712