główny obszar treści menu główne

Sieć kanalizacyjna w Jasieniu

Końcowy odbiór prac budowlanych związanych z realizacją zadania budowa kanalizacji Jasień

W dniu 30 maja 2019 r. odbył się końcowy odbiór prac budowlanych związanych z realizacja projektu pn. „Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyczną, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i część Okrzei”
 
Prace budowlane prowadzone były w terminie od 02 lipca 2018 r. do 30.04.2019 r. Wykonawcą zadania była firm a: TANDEM  Sp. z o.o. z Żagania. Od początku inwestycji Beneficjent projektu - Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu osiągnął zaplanowany wskaźnik tj. wybudowanie 5052,52 mb sieci kanalizacyjnej. Istniejąca tablica informacyjna po zakończonej inwestycji została przekształcona w tablice pamiątkową. 
 
 Inwestycja realizowana jest przez Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa i jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Końcowy odbiór prac budowlanych związanych z realizacją zadania budowa kanalizacji Jasień

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 19.07.2019
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712