główny obszar treści menu główne

Sieć kanalizacyjna w Jasieniu

Drugi częściowy odbiór prac budowlanych związanych z realizacją zadania budowa kanalizacji Jasień.

W dniu 7 lutego 2019 r. odbył się drugi odbiór prac budowlanych związanych z realizacja projektu pn. „Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyczną, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i część Okrzei”
 
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Wykonawcy: Henryk Jung, Piotr Ciechanowicz - członkowie zarządu TANDEM Sp. z o.o., Tomasz Dziok - Kierownik budowy, Mateusz Bogój - Kierownik Projektu, Przedstawiciele Zamawiającego: Tomasz Pełka - Prezes Zarządu Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., Maciej Witkowski - Z-ca Prezesa Zakładu Komunalnego w Jasieniu, Tomasz Tatarek - Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Jasieniu: Andrzej Kamyszek - Burmistrz Jasienia, Tomasz Bańbura - Inspektora ds. Infrastruktury Technicznej
 
Wg dokumentacji odbiorowej od 28.11.2018 r. do 07.02.2019 r. wybudowano 1,443 km sieci kanalizacyjnej. Łącznie od początku inwestycji wykonano 2,723 km sieci kanalizacyjne. W następnym etapie prowadzone będą prace ziemne, montażowe oraz przede wszystkim odtworzenia nawierzchni.
Przedstawione prace zostały wykonane prawidłowo.
 
Inwestycja realizowana jest przez Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa i jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Sieć kanalizacyjna - kontynuacja projektu finansowanego z RPO Lubuskie -2020 Drugi odbiór częściowy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 28.02.2019
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712