główny obszar treści menu główne

Sieć kanalizacyjna w Jasieniu

Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w miejscowości Jasień - odbiór częściowy robót budowlanych.

Pierwszy częściowy odbiór prac budowlanych związanych z realizacją zadania budowa kanalizacji Jasień

W dniu 22 listopada 2018 r. odbył się pierwszy odbiór prac budowlanych związanych z realizacja projektu pn. „Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyczną, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i część Okrzei”
 
Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przez wykonawcę TANDEM Sp z .o.o. do dnia 22.11.2018 r. wykonano:
1.280 mb kolektora DN200 (długości pomiędzy studniami mierzone w osiach studni)
- 44 szt. studni betonowych DN1000 na kolektorze DN200
- 41 szt. studni z tworzywa DN425 na kolektorze DN200
Przedstawione prace zostały wykonane prawidłowo, bez zastrzeżeń Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
 
Inwestycja realizowana jest przez Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa i jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Sieć kanalizacyjna - kontynuacja projektu finansowanego z RPO Lubuskie -2020 Pierwszy odbiór częściowy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 19.12.2018
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712