główny obszar treści menu główne

Sieć kanalizacyjna w Jasieniu

Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w miejscowości Jasień - rozpoczęcie projektu.

(Przeniesiona informacja)
 
Rozpoczynamy realizację zadania „Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyczną, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i część Okrzei"
 
W dniu 11 maja 2018 r. Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowę na dofinansowanie projektu pn.„Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyczną, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i część Okrzei".
19 czerwca 2018 r. Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu podpisał z Wykonawcą – TANDEM Sp. z o.o., umowę na budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyków, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i cześć Okrzei .
Wykonawca rozpoczął prace budowlane od 2 lipca 2018 r.
 
Inwestycja realizowana jest przez Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa i jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Sieć kanalizacyjna - projekt finansowany z RPO Lubuskie -2020

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Data utworzenia: 18.12.2018
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712