główny obszar treści menu główne

Projekt: Myślę EKOlogicznie

13.11.2018

Myślę "EKOlogicznie"

Gmina Jasień uzyskała dofinansowanie z programu priorytetowego WFOŚiGW w Zielonej Górze z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa lubuskiego SPOTKANIA WOKÓŁ ŚMIETNIKA” na zadanie pn. „Myślę EKOlogicznie”. Dzięki dofinansowaniu w dniach od 01 września do 25 października 2018 r. przeprowadzono kampanię edukacyjna pod hasłem „Myślę EKOlogicznie”. Głównym celem przeprowadzonej kampanii edukacyjno-informacyjnej było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie segregacji odpadów, właściwego ich frakcjonowania i powtórnego wykorzystania.
Wycinek artykułu z litopadowego numeru gazety Przekrój Lokany.
 
21.11.2018

Wystawa prac konkursowych

Zachęcamy do oglądania wystawy prac konkursowych „Myślę EKOlogicznie – środowiska nie truję”, w gablotach ustawionych w centrum Jasienia przy Placu Wolności.
Dziękujemy Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Jasienia JASIENIAKI za udostępnienie gablot.  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Wystawa

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców przez uczniów ze szkół w Jasieniu, Golinie i Wicinie.

Załączniki

 
 
W dniu 28 września 2018 r. odbył się happening pod hasłem „Czysty Świat Wokół Nas”. Uczniowie (klasy I – VI, ok 300 osób) z transparentami i ulotkami przeszli ulicami miasta w celu zwrócenia uwagi przechodniów i mieszkańców na utrzymywanie czystości w swoim otoczeniu. Uczniowie rozdali ulotki na temat gospodarki odpadami oraz wykrzykiwali hasła z przygotowanych wcześniej transparentów.
Dla upamiętnienia całej akcji w dniu 19 października 2018 r. harcerze, dzieci oraz osoby dorosłe (ok 50 osób) zasadzili 8 drzew (tj. 5 sztuk lipy drobnolistnej oraz 3 sztuki dębu czerwonego). Akcja sadzenia drzew służy ochronie środowiska, podnosi świadomość ekologiczną społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska a także inspiruje wszystkich uczestników do podejmowania lokalnych działań proekologicznych i ukazuje konsekwencje działalności człowieka dla środowiska naturalnego. Własnoręczne posadzenie drzewa powoduje utożsamianie się z miejscem i zachęca do dbania o jego otoczenie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Happening

Galeria zdjęć: Sadzenie drzew

14.11.2018

Uczniowie na ul XX lecia

W dniu 25 października 2018 r. na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Jasieniu (www.jasien.com.pl) udostępniony był link do ekologicznego testu online. Z programu wyłoniono osoby, które uzyskały najwięcej punktów w teście. Osobom, które miały taką samą liczbę punktów miejsca zostały przyznane na podstawie losowania. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe (miejsce I – kompostownik, miejsce II – stojak na worki, miejsce III i IV – pendrive, miejsce V – butelka filtrująca, miejsce VI – zgniatarka do butelek, miejsce VII, VIII, IX – miód, miejsce X i XI – aktywator do kompostownika).
 
 

Załączniki

W dniu 25 października 2018 r. uczniowie klasy IVb Szkoły Podstawowej w Jasieniu (21 osób) zaprezentowali dla przedszkolaków (ok 100 osób) przedstawienie na temat segregacji odpadów pod tytułem „Rady na odpady”. Na koniec uczniowie rozdali przedszkolakom kolorowanki, do utrwalenia przekazanej w przedstawieniu wiedzy. Młodzi aktorzy za przygotowanie przedstawienia otrzymali upominki (plecak/worek).

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Występ w przedszkolu

  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712